Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Temat dzisiejszego artykułu: typy danych w języku JavaScript. Zanim przejdziemy do zmiennych, funkcji, pętli i instrukcji warunkowych, musicie najpierw dowiedzieć się jakie istnieją typy danych i co to w ogóle jest. Zacznijmy już od razu bez zbędnego przydługiego wstępu.

TYPY DANYCH W JĘZYKU JAVASCRIPT NAJKRÓCEJ JAK TYLKO MOŻNA

Definicja na początek przyswajania. Kiedy pada pojęcie "typ danych" to chodzi o informację dotyczącą rodzaju i zakresu wartości jaka ma być przechowywana w zmiennej. Wiecie, kiedy są liczby to wartością może być 5, może być 10 albo 5,76. Ale już tekst (tak naprawdę to łańcuch znaków) to już inna działka i wtedy wartością będą już literki (w dużym uproszczeniu, bo w rzeczywistości każdy znak jaki występuje na klawiaturze i znaki występujące poza nią!). Przejdźmy teraz do powierzchownego zapoznania się z każdym typem jaki występuje w JavaScripcie. Aha, i nie patrzcie na wielkie litery typów danych. Ja tylko tak piszę nagłówki, a w rzeczywistości WSZYSTKIE typy danych są pisane małymi literami!!!

NUMBER

"number" to jest przedstawiciel liczb całkowitych ORAZ zmiennoprzecinkowych! Dokładnie - nie ma tutaj podziału osobno na całkowite i zmiennoprzecinkowe (rzeczywiste, z ułamkiem). Bez względu na to, czy podacie liczbę 6 czy 8.11, to i tak będzie ten sam typ, "number".

console.log(6);
console.log(8.11);

Zwracam Waszą uwagę na notację amerykańską co do wydzielania części dziesiętnej! U nas jest przecinek. W programowaniu stosujemy kropkę. Tak było, jest i będzie! Nie używamy przecinka jak w matematyce, bo zostanie to potraktowane jak błąd składniowy!

STRING

To nie ma nic wspólnego z bielizną. Na typy danych w języku JavaScript sprowadza się również "string". "string" z angielskiego to "łańcuch znaków". To jest przeznaczone do przechowywania dowolnych łańcuchów wypełnionych znakami. Warto nadmienić, że to wcale nie musi być tekst. To może być np. tablica rejestracyjna Waszego samochodu, a nawet łańcuch wypełniony samymi spacjami (jeden z "białych znaków" albo jeszcze ładniej, "znaków niedrukowanych" czyli niepozostawiających żadnej graficznej reprezentacji). Oto przykłady:

console.log("Mój łańcuch znaków");
console.log(" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ");

Widzicie? Drugi łańcuch znaków wcale nie przypomina zdania, a mimo tego jest łańcuchem.

BOOLEAN

"boolean" oznacza reprezentację wartości logicznej. To na cześć George'a Boole'a, który jest twórcą logiki matematycznej. W dużym skrócie umożliwiła ona wykorzystywanie operatorów logicznych do rozwiązywania zadań algebraicznych. Typ boolowski może przyjmować wyłącznie wartości "true" lub "false":

console.log(true);
console.log(false);

W kolejnych artykułach zostanie ukazane jak wielki wpływ mają na działanie instrukcji warunkowych oraz konstruowania złożonych wyrażeń warunkowych.

NULL

Typy danych w języku JavaScript to także te, które wcale nie muszą mieć żadnej wartości. Jednym z takich "typów" jest "null". To jest oznaczenie wartości pustej albo braku wskazywania na coś. Bardzo przydatne podczas weryfikowania stanów zmiennych, zwłaszcza w instrukcjach warunkowych. Więcej szczegółów zostanie ujawnionych w osobnym artykule.

UNDEFINED

Drugi rodzaj takiego typu bez wartości jest "undefined". Z programistycznego punktu widzenia, różnica między nimi jest żadna, ale ponoć przyjmuje się że "undefined" to sygnał dla programistów że zmienna jeszcze nie posiada wartości z powodu przepływu działania aplikacji, a "null" to świadome "ucięcie" wartości przez programistę z jakiegokolwiek konstruktywnego powodu. "undefined" również zostanie opisany nieco bardziej szczegółowo w odrębnym wpisie.

FUNCTION

Typ "function" to tag dla funkcji, czyli wydzielonych bloków kodu z ewentualnie posiadanymi parametrami formalnymi. Więcej wiadomości o funkcjach zostawiam w osobnym artykule.

OBJECT

I ostatni typ na jaki poświęciłem niniejszy artykuł to "object". W JavaScript występują też obiekty, czyli kontenery zmiennych i funkcji w jednym miejscu. Coś jak klasa w programowaniu obiektowym przy czym traktujcie to jako daleko idący skrót myślowy! To nie jest to samo co prawdziwe "class" w JavaScript! I co istotne, bo to też muszę napisać, w tym języku tablice również są typu "object"! Jak poprzednio - odeślę do osobnego artykułu o tym.

I jeszcze słówko na końcówkę: nie bez kozery wstawiłem te nazwy jakimi się rozróżnia typy danych w języku JavaScript. To są prawdziwe identyfikatory z jakimi możecie się spotkać w kolorowanej składni, ale także w konsoli. W artykule na temat słowa kluczowego "typeof" napiszę jak to nam może pomóc.

Typy danych w języku JavaScript

Typy danych narzucają budowę wartości, jej zakres oraz zastosowanie. W JavaScript występuje kilka podstawowych, a część z nich jest wyjątkowa dla tego języka!


Prezentacja tego jak wyglądają typy danych w języku JavaScript dobiegła właśnie końca. Wszystkie rodzaje jakie będą potrzebowały więcej informacji będą miały na to osobny artykuł, żeby nie mieszać ze sobą wątków. Mam nadzieję, że rozumiecie to posunięcie.

PODOBNE ARTYKUŁY