Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Było o koniunkcji, to teraz poczytacie sobie o alternatywie! Alternatywa w rozumieniu operacji logicznych, rzecz jasna. Właźcie i czytajcie jak to wygląda z programistycznego punktu widzenia. No chyba, że macie alternatywę...na alternatywę ;).

ALTERNATYWA POD KRYPTONIMEM "OPERATOR >>OR<<"

Operacja "OR" (ang. "lub", "albo") kryje się pod słowem "alternatywa" (ang. "disjunction"). W odróżnieniu od koniunkcji opisanej poprzednio, w alternatywie wystarczy żeby JEDNO ze zdań zwróciło prawdę na wyjściu. Dlatego mówiąc inaczej, jest to suma logiczna. Popatrzcie znowu na tabelkę:

a b a || b
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1

Dwie pionowe kreski (||) takie jak przy oznaczaniu wartości bezwzględnej w matmie, to jest alternatywa w kodzie źródłowym. Królowa nauk dysponuje za to "dzióbkiem" (∨). To także jest operator binarny, czyli nie ma mowy o pozostawieniu takiego symbolu przy jednym operandzie. Muszą być dwa po obu stronach!

Robimy jak poprzednio - przykład w składni języka C (standard C99):

_Bool a = 1;
_Bool b = 0;

printf("%d", a || b);

Jaki wynik? Jedyneczka! Zatem to zdanie złożone będzie prawdziwe. Alternatywa zwróci fałsz wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie zdania także będą fałszywe. "Looknij" na to:

_Bool a = 0;
_Bool b = 0;
_Bool c = 0;

printf("%d", a || b || c);

Tutaj także uczulam na każdorazowe wstawianie tego samego operatora kiedy dochodzi nowy warunek. Na koniec dodam tytułem przypomnienia, że "bool" lub "boolean" to typy, które służą do definiowania instrukcji dla alternatywy (i nie tylko). Znajdziecie go w każdym powszechnie wykorzystywanym języku programowania (np. Java ma "boolean", C# ma "bool"). Nie piszę o wyjątkach, takich jak asembler czy C (w C, trzeba użyć pliku nagłówkowego "stdbool.h").


Koniec, no bo co innego można dopowiedzieć ;)? Alternatywa nie wymaga za wiele komentowania.

PODOBNE ARTYKUŁY