Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Kolejny wpis o języku C# prezentować będzie szczegóły klasy "Console", zatem kolejny powrót do powierzchownie poznanego wątku. "Console" w języku C# jeszcze wiele razy w Waszym życiu będzie wykorzystywane do różnych celów. Nadszedł moment, żeby przyjrzeć się temu bliżej!

"CONSOLE" W JĘZYKU C#. ŚWIAT NIE KOŃCZY SIĘ NA "WRITELINE"

Wiemy już z pierwszych lekcji, że wspomniana klasa "Console" odpowiada przede wszystkim za wypisywanie łańcucha znaków na strumień wyjściowy:

Console.WriteLine("To jest jakiś tekst.");

jednak to nie jest cały potencjał jaki "kisi" w sobie "Console" :P. Oprócz takich naprawdę najbardziej podstawowych operacji, zawiera w sobie komplet właściwości i wielu innych metod, które także mogą się Wam przydać. No bo bądźmy szczerzy - zanim przejdziecie do programowania aplikacji graficznych, to każdy z Was musi popisać trochę programów konsolowych, które nie wymagają takich bajerów. Graficzny interfejs użytkownika, choć jest naprawdę bardzo ważnym elementem projektowania aplikacji użytkowych, to jest nadal elementem pobocznym w większości programów rozwiązujących postawiony problem.

WŁAŚCIWOŚCI KLASY "CONSOLE" W JĘZYKU C#

Poznajmy zatem tajniki klasy "Console", które nie są wykorzystywane tak często jak metoda "WriteLine". Zacznijmy wpierw od właściwości. Tak, znowu tabelka:

NAZWA ZNACZENIE MODYFIKOWALNA
BackgroundColor Kolor tła konsoli
tak
BufferHeight Wysokość obszaru bufora
BufferWidth Szerokość obszaru bufora
CapsLock Określenie czy klawisz "CapsLock" jest teraz wciśnięty nie
CursorLeft Kolumna, w której znajduje się kursor tak
CursorSize Wysokość kursora w formie procentu (1-100) z wysokości komórki znakowej
CursorTop Wiersz, w którym znajduje się kursor
CursorVisible Ustalenie czy kursor jest widoczny
Error Pobranie standardowego strumienia błędów nie
ForegroundColor Kolor tekstu wypisywanego na konsolę tak
In Pobranie standardowego strumienia wejścia nie
InputEncoding Określenie standardu kodowania znaków podczas odczytu z konsoli tak
KeyAvailable Określenie czy kod naciśniętego klawisza znajduje się w strumieniu wejścia nie
LargestWindowHeight Zwrócenie maksymalnej liczby wierszy w konsoli (zależy ona od rozmiaru czcionki i rozdzielczości ekranu w systemie operacyjnym)
LargestWindowWidth Zwrócenie maksymalnej liczby kolumn w konsoli (zależy ona od rozmiaru czcionki i rozdzielczości ekranu w systemie operacyjnym)
NumberLock Określenie czy klawisz "NumLock" jest teraz wciśnięty
Out Pobranie standardowego strumienia wyjścia
OutputEncoding Określenie standardu kodowania znaków podczas zapisu do konsoli (wyświetlanie)
Title Tytuł okna konsoli tak
TreatControlCAsInput Ustalenie czy kombinacja "Ctrl+C" ma być traktowana jak sygnał przerwania procesu
WindowHeight Wysokość okna konsoli w wierszach
WindowLeft Określenie położenia w poziomie lewego górnego okna w konsoli
WindowTop Określenie położenia w pionie lewego górnego okna w konsoli
WindowWidth Wysokość okna konsoli w kolumnach

METODY KLASY "CONSOLE" W JĘZYKU C#

A teraz spis metod. Voilà :D:

NAZWA ZNACZENIE
Beep Wydanie dźwięku z systemu operacyjnego
Clear Czyszczenie bufora i ekranu konsoli
MoveBufferArea Kopiowanie części bufora w określone miejsce
OpenStandardError Pobranie referencji do standardowego strumienia błędów
OpenStandardInput Pobranie referencji do standardowego strumienia wejścia
OpenStandardOutput Pobranie referencji do standardowego strumienia wyjścia
Read Odczytanie kolejnego znaku ze standardowego strumienia wejścia
ReadKey Pobranie kolejnej wartości (naciśniętego klawisza) ze standardowego strumienia wejścia
ReadLine Pobranie łańcucha znaków ze standardowego strumienia wejścia
ResetColor Przywrócenie domyślnych kolorów tła i tekstu konsoli
SetBufferSize Ustawienie szerokości i wysokości bufora ekranu
SetCursorPosition Ustawienie pozycji kursora
SetError Ustawienie właściwości "Error"
SetIn Ustawienie właściwości "In"
SetOut Ustawienie właściwości "Out"
SetWindowPosition Ustawienie pozycji okna konsoli
SetWindowSize Ustawienie rozmiaru okna konsoli
Write Wysłanie łańcucha znaków do standardowego strumienia wyjścia
WriteLine Wysłanie łańcucha znaków do standardowego strumienia wyjścia (dodaje na końcu znak nowego wiersza)

Widzicie ile skarbów :)? "Console" w języku C# to nie tylko i wyłącznie operacja wypisywania na strumień wyjściowy. Tego jest o wiele, wiele więcej! Zastosowania? To może być wszystko i nic. Na przykład ustawianie koloru tekstu na inny może poprawić czytelność wyników, co przełoży się na wygodniejsze użytkowanie programu albo sczytywanie danych. Ustawianie kursora w określone miejsce może pomóc programować grę konsolową (tak, jako programista gier musiałem dać przykład z grami :D). Przykładów jest od groma. C# daje Wam całą paletę przeróżnych funkcji i właściwości. Jak Wy z tego skorzystacie, to już wasza brocha ;).

Klasa "Console" w języku C#

"System.Console" odpowiada za kontrolowanie wyglądu i zachowania okna konsoli. Poza podstawowymi operacjami wejścia-wyjścia, posiada także mnóstwo innych możliwości ułatwiających programowanie nieco bardziej atrakcyjnych aplikacji konsolowych.


Na tym skończymy materiał. Klasa "Console" w języku C# posiada w sobie wiele użytecznych konstrukcji, którymi można się bawić jak klockami LEGO :). Przyda się z pewnością podczas programowania aplikacji konsolowych, aby nadać im nową barwę, daleko odbiegającą od "Press any key" (bez urazy oczywiście :P).

PODOBNE ARTYKUŁY