Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Pętle w języku JavaScript po raz trzeci! Tak, będzie o jeszcze jednej odmianie, gdyż w języku JavaScript występuje także pętla "for"! Jest ona znacznie bardziej rozbudowana od dwóch poprzedniczek, stąd uprzedzam że artykuł na jaki patrzycie będzie po prostu większy. Lektura obowiązkowa dla początkujących (ale całą resztę również zapraszam)!

PĘTLA "FOR" W JĘZYKU JAVASCRIPT TO JUŻ INNA BAJKA

Kumacie już pętlę "while" oraz "do while"? To świetnie. Pora poznać trzeci typ pętli jaką jest "for". Doskonała do zadań u których da się przewidzieć wymaganą liczbę powtórzeń czyt. iteracji. Przykład pierwszy z brzegu - wypisanie komunikatu określoną liczbę razy. Pamiętacie przykład z pętlą "while"?

let i = 0;

while (i < 10) {
  console.log("Licznik: " + i);
  
  ++i;
}

Pętla "for" w języku JavaScript będzie o niebo lepsza w tym przypadku i już za chwilę Wam to udowodnię, drodzy czytelnicy. Wpierw trzeba zapoznać się z podstawowym budulcem jaki obowiązuje.

SZKIELET PĘTLI "FOR"

Ogólna postać wygląda tak:

for ([zmienna iteracyjna]; [warunek]; [modyfikacja zmiennej iteracyjnej co iterację]) {
  // instrukcje
}

Pętla "for" składa się z trzech części umieszczonych pomiędzy nawiasy okrągłe:

 1. inicjacja, czyli utworzenie zmiennej występującej jedynie wewnątrz bloku pętli (nazywa się ją często "zmienną iteracyjną")
 2. test, czyli warunek dopuszczenia programu do pętli celem wykonania poleceń, jak w instrukcji warunkowej (wartość logiczna)
 3. aktualizacja, czyli konsekwentna modyfikacja wartości zmiennej iteracyjnej co każdą zakończoną iterację np. zwiększenie wartości o jeden (inkrementacja)

Spójrzcie uważnie na średniki oddzielające poszczególne części! To jest fragment składni! Nie wolno Wam tego pominąć, bo w przeciwnym razie zostanie zgłoszony błąd składniowy!

PRZYKŁAD KODU ŹRÓDŁOWEGO

Tak oto wracamy do początku naszego przykładu i ukazania dlaczego pętla "for" w języku JavaScript nadawałaby się lepiej od "while":

for (let i = 0; i < 10; ++i) {
  console.log("Licznik: " + i);
}

Już! Robi różnicę? Jak jasna cholera robi! Dlatego oprócz zapamiętania i zrozumienia struktury pętli "for", warto wyciągnąć taki wniosek że najlepiej ją stosować zamiast dwóch poprzednich w stosunku do problemów, które można rozwiązać mając wiedzę o wymaganej liczbie iteracji np. liczba argumentów w tablicy. Innymi słowy chodzi o to, żeby pętli "for" używać jak najczęściej w stosunku do instrukcji u których możemy przewidzieć ile razy powinny się wykonać co do jednostki. Konkretna liczba, ma wykonać tyle i tyle razy.

Pętla "for" jest bezcenna kiedy w grę wchodzą tablice i kolekcje, gdyż pozwalają bezboleśnie wykonywać instrukcje dla każdego elementu (wiadomej liczby powtórzeń).

A MOŻE JA NIE CHCĘ UŻYWAĆ KTÓREJŚ CZĘŚCI?

Nie ma sprawy. Możecie pominąć dowolną z trzech "sekcji" w nawiasie pamiętając cały czas o zostawieniu średników w odpowiednich miejscach:

let i = 0;

for (; i < 10;) {
  // instrukcje
  
  ++i;
}

Zwracam uwagę na średnik jako pierwszy znak, zaraz po otwierającym nawiasie oraz na samym końcu! Dozwolone jest również całkowite oczyszczenie pętli ze wszystkich części:

for (;;) {
  // instrukcje
}

tym samym dopuszczając się implementacji pętli nieskończonej (brak warunku zakończenia oraz modyfikacji wartości co iterację)!

Pętla "for" w języku JavaScript

Pętla "for" w języku JavaScript sprawdzi się najlepiej podczas wykonania zawartych instrukcji określoną liczbę razy.


To tyle na dziś! Poćwiczcie sobie na spokojnie, zwłaszcza te kombinacje nieposiadające wszystkich trzech części, i nie bójcie się tych średników. Któregoś razu uda się napisać bezbłędnie, jeżeli teraz są kłopoty. "Practice makes the master." ;).

PODOBNE ARTYKUŁY