Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Oto kolejny wpis na temat Kotlina, a dopiero dzisiaj ujrzycie pierwszy kod źródłowy i pierwszy program w języku Kotlin. Jak to zaczyna się najczęściej, na początek coś banalnego. Proszę do środka.

PIERWSZY PROGRAM W JĘZYKU KOTLIN W "INTELLIJIDEA"

Aby nauka miała sens, wypadałoby poćwiczyć i napisać trochę kodu. A do tego potrzebny nam będzie kompilator. Najprostszą drogą do pisania kodu w Kotlinie jest pobranie i zainstalowanie sobie programu "IntelliJIDEA" w wersji "Community" z oficjalnej witryny JetBrains. Środowisko to poza Javą, obsługuje całkowicie także Kotlina.

Aby utworzyć nowy projekt, należy wybrać typ "Kotlin". Po wybraniu typu, możemy zdecydować o platformie docelowej. My skoncentrujemy się na sam początek na "JVM", czyli kompilacji do wirtualnej maszyny Javy. Rekomenduję wybranie "Console Application", gdyż nie będziemy zawracać sobie gitary jakimikolwiek ulepszeniami graficznymi (przynajmniej nie w najbliższym czasie). Nadajcie sobie jeszcze nazwę projektu taką jaką chcecie, z tym że program Was nie przepuści ze spacją w którymkolwiek miejscu. Dla mnie to jest trochę dziwne, gdyż Java nie zawiera w sobie takiego ograniczenia. W każdym razie po kliknięciu "Next", pojawi się następne okno z kilkoma parametrami. Niczego nie zmieniacie i zaznaczacie od razu "Finish".

Tworzenie projektu w języku Kotlin w "IntelliJIDEA"
Tworzenie projektu w języku Kotlin w "IntelliJIDEA" - część druga

Etapy postępowania przy tworzeniu projektu w "IntelliJIDEA" na pierwszy program w języku Kotlin.

STARY DOBRY "MAIN"

Kojarzycie funkcję "main" z Javy? Od niej rozpoczyna się każdy program jako punkt startowy. W Kotlinie nie jest inaczej! Tutaj też mamy "main", choć występuje jedna różnica w dozwolonym zapisie. Zdradzę Wam ją na samym dole, a na razie przyjrzyjmy się pierwszemu programowi. Oto najprostszy kod prawidłowo napisany w Kotlinie:

fun main() {
	
}

Tak może wyglądać Wasz pierwszy program w języku Kotlin. Jak łatwo możecie dostrzec, funkcja w Kotlinie składa się ze słowa kluczowego "fun", a zaraz po niej następuje nazwa z parą nawiasów okrągłych poświęconej przyjmowanymi parametrami formalnymi. Ciało funkcji określane jest przez nawiasy klamrowe, tak jak ma to miejsce w zdecydowanej większości języków wysokiego poziomu.

Funkcja "main" może przyjmować dwie formy. Częściej natraficie na następujący wariant:

fun main(args: Array<String>) {
	
}

Taki zapis obowiązywał w pierwszych wersjach Kotlina, a od 1.3 możemy posługiwać się tą prostszą. Jest ona pozbawiona parametru formalnego funkcji w postaci listy argumentów wprowadzanych obok komendy uruchamiającej program za pomocą wiersza poleceń. W "IntelliJIDEA" również możemy wpływać na te argumenty zaznaczając u góry konfigurację uruchomieniową ("Select Run/Debug Configuration") i klikając na opcję "Edit Configurations". W rubryce "Program Arguments" możemy wprowadzać dowolne argumenty podczas uruchamiania i będą one zawarte w tym "args" (o ile skorzystamy z tej drugiej metody zapisu).

Argumenty do programu w języku Kotlin w "IntelliJIDEA"

Miejsce do wprowadzania argumentów do programu w "IntelliJIDEA".

Jeżeli uruchomicie swój pierwszy program w języku Kotlin za pomocą opcji "Run" (za pierwszym razem trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszki na nazwę pliku z rozszerzeniem ".kt" i tam wybrać "Run"), kod powinien się skompilować i uruchomić. Na tę chwilę nie zobaczycie niczego, gdyż ciało funkcji uruchomieniowej jest puste. Dodajmy od siebie wypisywanie tekstu na strumieniu wyjściowym. Poznajcie się z funkcją "println"!

WYPISYWANIE TEKSTU NA WYJŚCIU W JĘZYKU KOTLIN

"println" to jedna z najbardziej podstawowych funkcji w języku Kotlin. Jej zadaniem jest wypisywanie podanego łańcucha znaków, choć jej możliwości sięgają znacznie dalej w języku Kotlin. Oprócz "drukowania" literału, stawia dodatkowo znak nowej linii na samym końcu, czyli następuje automatyczne przejście do następnego wiersza.

Spróbujcie sobie dodać poniższe wywołanie wewnątrz nawiasów klamrowych:

println("Mój pierwszy tekst")

Ponowna kompilacja i uruchomienie spowoduje wyświetlenie w terminalu "IntelliJIDEA" tekstu "Mój pierwszy tekst". Czyli krótko pisząc, na strumień wyjściowy nałożono podany przez nas tekst. Wystarczające zadanie jak na pierwszy program w języku Kotlin.

Oprócz tej funkcji może Wam się także przydać alternatywna wersja, "print". Działa wręcz tak samo z jedną małą różnicą – ona nie tworzy Wam przejścia do następnego wiersza, zatem wywołanie spowoduje wypisanie podanego łańcucha znaków "będąc" dalej w tym samym wierszu. Przydaje się to do wypisania ciągu danych, na przykład kolumn z tabelki w danym wierszu.

Macie doświadczenie w Javie? To spójrzcie na poniższe tożsamości:

println = System.out.println
print = System.out.print

Prawda, że proste do zapamiętania :)?

Ostatnie zdanie o wspomnianej różnicy. Czy zauważyliście, że aby uruchomić program, nie musieliśmy wprowadzać funkcji "main" do jakiejkolwiek klasy? Tutaj funkcja uruchomieniowa musi być na zewnątrz. To jest ta różnica pomiędzy Javą, a Kotlinem. Bez względu na to, czy jest to pierwszy program w języku Kotlin, czy któryś z rzędu, piszemy w sposób proceduralny.


Tyle na początek wystarczy. Dzięki za pełne przeczytanie i oczekujcie następnych materiałów!

PODOBNE ARTYKUŁY