Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Czas prześwietlić funkcje matematyczne w Pythonie! Dawno nie było słowa o funkcjach, więc teraz będzie okazja, aby powrócić do tego wątku i zabrać się programowanie z ich udziałem. Poznacie możliwość zaokrąglania liczb, otrzymania wartości bezwzględnej oraz parę innych rzeczy.

FUNKCJE MATEMATYCZNE NIE NALEŻĄ DO ŻADNEGO MODUŁU

Tłumaczyłem Wam nieco wcześniej, że funkcja staje się metodą tylko wówczas, gdy należy ona do jakiejś klasy. One z kolei mogą znajdować się w modułach. Nie ma modułu, to nie ma klas. Nie ma klas, to pozostają one funkcjami! To na początek.

A teraz parę przykładów:

min()

"min" bazuje na zmiennej liczbie parametrów, co w praktyce pozwala na wstawienie dowolnej liczby parametrów w środek funkcji. A co do jej działania, to zwraca ona najmniejszą wartość z podanej "puli" liczb. Bez nerwów, przyjmuje liczby i całkowite, i zmiennoprzecinkowe, zatem nie obawiajcie się zgrzytów :).

Funkcja "min" w Pythonie (funkcje matematyczne)

Funkcja "min" zwraca najmniejszą spośród podanych wielu liczb.

max()

Funkcja "max" działa tak samo jak poprzednik, natomiast bierze pod uwagę najwyższą z podanych liczb. Również wspiera wprowadzanie nieskończonej liczby argumentów, zatem nie trzeba się ograniczać do dwóch liczb. Funkcje matematyczne w Pythonie są bardzo elastyczne w obsłudze.

Funkcja "max" w Pythonie (funkcje matematyczne)

Funkcja "max" zwraca największą liczbę spośród podanych.

sum()

Jeśli nazwa kojarzy się Wam z sumowaniem, to idziecie dobrym tropem :D. Funkcja zwraca sumę liczb umieszczonych w kolekcji np. w liście. I tę listę wprowadzamy do funkcji jako JEDEN parametr! Opcjonalnie, zaraz po niej, możemy dodać wartość początkową, do której zostanie dodana suma.

Funkcja "sum" w Pythonie (funkcje matematyczne)

"sum" sumuje wszystkie liczby zawarte w kolekcji, którą podajemy jako parametr. Pozwala też wprowadzić wartość początkową do której zostanie dodana policzona suma.

abs()

Jak funkcje matematyczne, to musi się też znaleźć oczywista oczywistość. Oto "absolute value", czyli wyznaczanie wartości bezwzględnej. Po wprowadzeniu parametru liczbowego, zwracana jest jej wartość bezwzględna, czyli zignorowanie znaku podanej liczby (ujemna stanie się dodatnią).

Funkcja "sum" w Pythonie

Wartość bezwzględną z podanej liczby uzyskamy przy pomocy funkcji "abs".

round()

Szukacie zaokrąglania liczby? To patrzycie teraz na właściwą funkcję :). "round" pozwala zaokrąglić podaną jako parametr liczbę i zwrócić ją. To nie jest ani sufit, ani podłoga, tylko powiedziałoby się "tradycyjne" podejście, czyli rośnie w górę, gdy część ułamkowa jest większa, bądź równa 0,5. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wrzucić tam całkowitą, aczkolwiek jej przydatność ujawnia się wyłącznie przy liczbie z ułamkiem. Python nie uwzględnia przypadków bezsensownego zastosowania :D.

NATOMIAST!

Spróbujcie wstawić 0.5, a zobaczycie 0 zamiast 1! Nie do mnie pytania dlaczego tak się dzieje.

Funkcja "round" w Pythonie

"round" zaokrągla podaną liczbę według zasady matematycznej "od pięciu w górę".

Na pewno jest więcej takich funkcji, ale celem artykułów nie jest próba zastąpienia treścią wielostronicowej drukowanej książki na ten sam temat :). Te pięć funkcji wystarczy na sam początek.


To wszystko co miałem w tej chwili do przekazania. Na sam koniec dodam, że inne funkcje matematyczne znajdziecie również w module "math".

PODOBNE ARTYKUŁY