Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Czy wiecie jakie Java posiada możliwości obsługi dat i kalendarzy? Jedną z klas przeznaczonych do takich zadań jest "Date" w języku Java. Daty w Javie mogą podlegać operacjom arytmetycznym w stylu "odejmij 80 dni od bieżącej daty" otrzymując w ten sposób całkowicie poprawną kalkulację z uwzględnieniem dni przestępnych oraz regionu w jakim się aktualnie znajdujemy. Interesuje Was dalszy ciąg?

DO CZEGO SŁUŻY "DATE" W JĘZYKU JAVA?

W języku Java występują klasy stanowiące podstawę w zakresie obliczania i wydobywania dat (bądź tylko jej konkretnej części), a jedną z nich jest "Date". "Date" znajdzie swoje zastosowanie głównie przy pobraniu bieżącej daty według kalendarza w systemie operacyjnym. Gdybyście pragnęli obliczania pożądanej przez Was daty poprzez dodawanie lub odejmowanie dni, tygodni czy nawet lat, to wtedy sprawdzi się inna klasa, "Calendar" (na "Calendar" poświęcę inny artykuł).

Aby w ogóle znaleźć pożytek przy korzystaniu z wyżej wymienionych klas, daty w języku Java wymagają formatowania łańcuchów znaków za pomocą metody "String.format". Omawiałem je już wcześniej więc od tej pory zakładam, że umiecie już z tego korzystać. Skorzystamy sobie z obu tych klas do wyznaczania dat i porównamy sobie ich możliwości.

PRZYKŁAD KODU ŹRÓDŁOWEGO

"Date" w języku Java to klasa należąca do rodziny pakietów "java. util". Samo jej użycie jest banalne bowiem wystarczy zaimportować wspomniany pakiet:

import java. util.Date;

utworzyć instancję klasy "Date":

Date date = new Date();

a następnie wypisać na terminal:

System.out.println(date);

W taki sposób otrzymamy na strumień wyjściowy pełną datę ze szczegółami, tylko że przedstawioną chaotycznie. Aby daty w języku Java wyglądały nieco ładniej, polecam skorzystać ze specyfikatorów formatu i podstawić do łańcucha sterującego funkcji "printf" albo "String.format" jak kto woli. Na przykład można skorzystać z daty w następujący sposób:

String s = String.format("%td %<tB, %<tA", date);

System.out.println(s);

Wówczas otrzymamy datę w postaci numeru dnia miesiąca, nazwy miesiąca oraz dnia tygodnia po przecinku. To już dużo czytelniejsza postać. Zwróćcie uwagę, że w tym przypadku wypisuje odpowiednio nazwy dni i miesięcy według obowiązującego języka na obecnie uruchamianym systemie operacyjnym. Oto przykład w pełnej okazałości:

KLASA "MAIN"

import java. util.Date;

public class Main {
	public static void main(String[] args) {
		Date date = new Date();
		String s = String.format("%td %<tB, %<tA", date);

		System.out.println(s);
	}
}

MODYFIKATORY

Żeby rozwiać tajemnice symboli w postaci wielkich i małych liter, to są modyfikatory przystosowane dla klasy "Date" w języku Java ("Calendar" również). Oto te najbardziej podstawowe:

MODYFIKATOR ZNACZENIE
%tA nazwa tygodnia
%tB nazwa miesiąca
%tc pełna data i godzina
%td numer dnia i miesiąca
%tr sama godzina


To by było tyle, dziękuję za przeczytanie! "Calendar" zostanie opisane w osobnym artykule.

PODOBNE ARTYKUŁY