Czy wiecie jakie Java posiada możliwości obsługi dat i kalendarzy? Są takie dwie klasy, które można w miarę szybko opanować. Jedną z nich jest "Date" w języku Java. Daty w Javie mogą podlegać operacjom arytmetycznym w stylu "odejmij 80 dni od bieżącej daty" otrzymując w ten sposób całkowicie poprawną kalkulację z uwzględnieniem dni przestępnych oraz regionu w jakim się aktualnie znajdujemy. Interesuje Was dalszy ciąg?

DATY W JAVIE OD STRONY KODOWEJ

Występują dwie konkretne klasy stanowiące podstawę w zakresie obliczania i wydobywania dat (bądź tylko jej konkretnej części), "Date" i "Calendar". Powodem dla którego podałem dwie a nie jedną jest taki, iż "Date" znajdzie swoje zastosowanie głównie przy pobraniu bieżącej daty według kalendarza w systemie operacyjnym, a "Calendar" świetnie się sprawi przy obliczaniu pożądanej przez nas daty poprzez dodawanie lub odejmowanie dni, tygodni czy nawet lat. Na "Calendar" poświęcę inny artykuł.

Aby w ogóle znaleźć pożytek przy korzystaniu z wyżej wymienionych klas, daty w języku Java wymagają formatowania łańcuchów znaków za pomocą metody "String.format". Omawiałem je już wcześniej więc od tej pory zakładam, że umiecie już z tego korzystać. Skorzystamy sobie z obu tych klas do wyznaczania dat i porównamy sobie ich możliwości.

KLASA "DATE" W JĘZYKU JAVA

"Date" to klasa należąca do rodziny pakietów "java. util.Date". Samo jej użycie jest banalne bowiem wystarczy utworzyć instancję klasy "Date":

Date date = new Date();

a następnie wypisać na terminal:

System.out.println(date);

W taki sposób otrzymamy na strumień wyjściowy pełną datę ze szczegółami, tylko że przedstawioną chaotycznie. Aby daty w Javie wyglądały nieco ładniej, można skorzystać ze specyfikatorów formatu i podstawić do łańcucha sterującego funkcji "printf" albo "String.format" jak kto woli. Na przykład można skorzystać z daty w następujący sposób:

String s = String.format("%td %<tB, %<tA", date);

System.out.println(s);

Wówczas otrzymamy datę w postaci numeru dnia miesiąca, nazwy miesiąca oraz dnia tygodnia po przecinku. To już dużo czytelniejsza postać. Zwróćcie uwagę, że w tym przypadku wypisuje odpowiednio nazwy dni i miesięcy według obowiązującego języka na obecnie uruchamianym systemie operacyjnym.

To są najbardziej podstawowe modyfikatory dla klasy "Date" w języku Java ("Calendar" również):

  • %tA - nazwa tygodnia
  • %tB - nazwa miesiąca
  • %tc - pełna data i godzina
  • %td - numer dnia miesiąca
  • %tr - sama godzina

To by było tyle, dziękuję za przeczytanie! "Calendar" zostanie opisane w osobnym artykule.

PODOBNE ARTYKUŁY