Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Zmienne w języku C#, tak brzmi kolejny temat, o którym napiszę teraz całą litanię. Komplet najważniejszych informacji o tym, jak się nie wygłupić podczas deklarowania oraz definiowania zmiennej. Zapraszam!

ZMIENNE W JĘZYKU C# WCALE NIE SĄ STRASZNE

Mam w przyzwyczajeniu zaczynać najpierw od tego, czym jest zmienna. Zmienna to rzeczywiste miejsce w pamięci zawierające jakąś wartość, identyfikowane przez swoją nazwę, zwaną czasem "etykietą". Aby jednak ona istniała, należy ją najpierw utworzyć. W innym artykule opisuję znaczenie zmiennej bardziej uniwersalnie.

DEKLARACJA VS. DEFINICJA

W kodzie źródłowym "CSharpa", zmienna składa się z dwóch elementów: z typu danych oraz nazwy. I to jest deklaracja:

int x;

Jeżeli do tego dołożymy przypisanie wartości odpowiedniego typu, to to już jest definicja:

int x = 50;

To nie jest jakaś arcyważna sprawa rozróżniać jedno od drugiego (często te terminy są wykorzystywane naprzemiennie, a znaczenia czasem scalane), natomiast warto znać różnicę gdybyście spotkali się z koniecznością prawidłowego wysławiania się w pracy.

Zapamiętajcie jeszcze jedno! W rozumieniu nauki programowania to jest instrukcja, zatem stawiamy średnik na końcu!

WIELE ZMIENNYCH W JEDNYM WIERSZU KODU

C# dopuszcza możliwość wielokrotnego deklarowania, bądź nawet definiowania zmiennych w jednej linijce kodu, pod warunkiem że wszystkie co do joty dotyczą tego samego typu. Popatrzcie niżej:

int a, b, c;

Zadeklarowane trzy zmienne w języku C# typu "liczba całkowita" pod rząd! Można także przypisywać wartości:

int a = 5, b = 17, c = 600;

Można łączyć jedno z drugim:

int a = 8, b, c = 54;

Wtedy mówimy, że zdefiniowano zmienne "a" i "c" oraz zadeklarowano "b" przy czym powtarzam, nie musicie tak kurczowo trzymać się tej terminologii.

CO Z NAZEWNICTWEM?

Właśnie. Oto nasz kolejny przystanek. Na ile możemy sobie pozwolić co do nazewnictwa? Zacznijmy od tego, czego NIE wolno czyli czego zmienne w języku C# nie mogą mieć. Każde złamanie zakazu skończy się błędem kompilacji:

  1. nie wolno zaczynać nazwy zmiennej od cyfry,
  2. nie wolno zaczynać nazwy zmiennej od znaku specjalnego (np. myślnika),
  3. nie wolno umieszczać spacji w nazwie zmiennej,
  4. nie wolno nazywać zmiennej używając takiego samego zarezerwowanego słowa kluczowego (np. "struct"),
  5. nie wolno nazywać obu zmiennych tak samo (wszystkie nazwy muszą być wyjątkowe).

A teraz co Wam wolno:

  1. nazwa zmiennej może zaczynać się od małej litery, wielkiej litery lub od znaku podkreślenia,
  2. nazwa zmiennej może posiadać cyfrę od drugiego znaku.

Ode mnie w gratisie dodatkowo na co trzeba uważać. C# to język "wyczulony" na wielkość liter (ang. "case sensitive"), co oznacza że zmienne w języku C# o nazwach "bar" i "Bar" będą traktowane jak dwie zupełnie inne zmienne. Co zaś się tyczy konwencji nazewniczej, czyli jak POWINNIŚCIE nazywać zmienne, to obowiązuje powszechny styl "camelCase", czyli pierwsze słowo zawsze małą literą, a każde kolejne słowo ma się zaczynać wielką. Ponieważ spacje są niedopuszczalne, trzeba odróżniać słowa w inny sposób.

Zmienne w języku C#

Zmienne w języku C# to w gruncie rzeczy wolne miejsca w pamięci przeznaczone do składowania wartości odpowiedniego typu. C# pozwala na wstawianie wielu zmiennych w jednej linijce kodu, o ile wszystkie są tego samego typu!


Na szczęście wyszło znacznie krócej niż poprzednio. Postarajcie się oswoić z podanymi zasadami nazewnictwa, zarówno z tymi obowiązkowymi, jak i związanymi z ogólnie przyjętą konwencją. Miejcie też na uwadze to, że nie każdy typ zmiennej definiuje się tak samo.

PODOBNE ARTYKUŁY