Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Przed adeptami programowania w języku Java stoi premierowy artykuł z porcją darmowej cennej wiedzy 😉. Słyszałeś(-aś) o pojęciu "zmienna"? A wiesz czym się różni deklaracja od definicji? Chcesz się dowiedzieć 😄? To zapraszam wszystkich zainteresowanych do artykułu czym jest zmienna w języku Java i jak należy się z nią obchodzić!

DLACZEGO ZMIENNA W JĘZYKU JAVA JEST TAKA WAŻNA?

Definicja brzmi tak: zmienna jest rzeczywistym miejscem w pamięci (obiektem danych) mającym na celu przechowywać wartość odpowiedniego typu zgodnego z deklaracją. Wartość może ulegać zmianie, stąd nazywamy to zmienną 🙃! Każda zmienna posiada swoją nazwę pełniącą rolę identyfikatora, aby w ten sposób odwołać się do niej w następnych wierszach kodu źródłowego.

BUDOWA ZMIENNEJ

Nadszedł czas na poznanie zasad tworzenia zmiennej. W zależności od miejsca tworzenia zmiennej, zaczynamy od typu danych lub modyfikatora dostępu. Modyfikator dostępu jest pierwszy, gdy zmienna jest składową klasy. W innych przypadkach, kiedy zmienna ma występować w funkcji (czyli być zmienną lokalną), zaczynamy od razu od wskazania typu danych. Jednym z podstawowych jest "int", więc zmienna będzie przechowywać liczbę całkowitą:

int

Kolejnym elementem jest nazwa. Są ścisłe zasady definiowania nazw zmiennych, do których trzeba się stosować. Niektóre z nich są obowiązkowe do przestrzegania (złamanie którejś z nich zakończy się błędem kompilacji), jednak część z nich jest "tylko" zalecana (ale i tak proponuję traktować je jak obowiązkowe). Jakie to są reguły?

ZASADY NADAWANIA NAZWY ZMIENNEJ

Oto zestawienie reguł z podziałem na wymagane i zalecane. Wymagane reguły jakie musi przestrzegać każda zmienna w języku Java są takie:

  1. nazwa nie może zaczynać się od symbolu niebędącego literą (cyfra, znak specjalny itp.), lecz od drugiego znaku jest to dozwolone
  2. nazwa nie może zawierać słów oddzielanych spacją; należy stosować znak "podłogi" (_), lecz o wiele lepiej stosować notację "camelCase" (patrz pkt. 2 w liście poniżej)
  3. nazwa nie może być taka sama, jak którekolwiek z zarezerwowanych słów kluczowych ("class", "enum", "while" itd.),
  4. nazwa nie może być taka sama, jak nazwa którejkolwiek z uprzednio utworzonych zmiennych (wszystkie z nich muszą być indywidualne).

a takie są zalecane czyt. praktykowane przez wielu zawodowych programistów na całym świecie od wielu lat, stąd rozumiesz że lepiej jest się do nich przyzwyczaić 😝:

  1. nazwa powinna zaczynać się małą literą,
  2. nazwa powinna stosować się do notacji "camelCase", czyli każde następne słowo rozpoczynane wielką literą (np. "yourScore", dotyczy tylko zmiennych),
  3. nazwa powinna stosować się do notacji "SCREAMING_SNAKE_CASE", czyli każde słowo jest oddzielane znakiem podłogi, a wszystkie litery są majuskułami (np. "MY_CONSTANT", dotyczy tylko stałych),
  4. nazwa powinna być na tyle zwięzła i czytelna, żeby od razu dało się wywnioskować co ona przechowuje (np. "gainedScore").

Ponadto musisz wiedzieć, że język Java jest czuły na wielkości liter, tak zwany "case sensitive"! Stąd zmienne o nazwach "banan" i "Banan" będą dla Javy dwiema RÓŻNYMI zmiennymi!!!

int zmienna;

W najsurowszej postaci zmienna w języku Java wystarczy, że ma typ danych i nazwę. Na samym końcu wstawiamy obligatoryjnie średnik! Błąd kompilacji Wam o tym przypomni 😉. Zwykle jednak chcemy przypisać od razu jakąś wartość odpowiedniego typu. Stosujemy operator przypisania poznany z artykułu o operatorach i podajemy wartość (może to być stała albo jakieś wyrażenie):

int zmienna = 48;

O ile zmienna może podlegać modyfikacjom (nie posiada modyfikatora "final"), mamy prawo w dalszych wierszach programu swobodnie modyfikować wartość np. mnożąc ją o 5:

zmienna *= 5;

DEKLARACJA DEFINICJI NIERÓWNA

Pozwolę sobie na szybko wyróżnić dwa terminy dotyczące tworzenia zmiennych. Otóż zmienna w języku Java może zostać zadeklarowana bądź zdefiniowana. Na czym polega różnica?

int a;	// deklaracja
int b = 30;	// definicja

Definicja zmiennej jest wtedy, kiedy poza określeniem typu danych i nazwy, przypiszemy od razu wartość. Zaś deklaracja kończy się na typie danych i nazwie bez podawania wartości początkowej.

JEDEN WIERSZ, WIELE ZMIENNYCH

Tak, można wstawić wiele zmiennych w jednej linii, o ile jesteśmy w stanie zgodzić się z tym, że wszystkie będą miały ten sam typ danych zadeklarowany na samym początku. Wtedy taka instrukcja:

int a, b, c;

jest jak najbardziej dozwolona i uzyskamy efekt w postaci deklaracji trzech zmiennych typu liczba całkowita. Gdybyś potrzebował(a) od razu przypisania konkretnych wartości:

int a = 5, b = 10, c = 15;

to też jest taka możliwość 👍.

Zmienne w języku Java

Zmienna musi mieć zadeklarowany typ oraz utworzoną nazwę, aby na jej podstawie być w stanie się na nią powołać czy dokonywać modyfikacji. Natychmiastowe przypisanie wartości oznacza zdefiniowanie zmiennej.


To koniec informacji, przynajmniej tych najbardziej istotnych. Zmienna w języku Java to temat, który musisz opanować do perfekcji, żeby móc swobodnie pisać nawet proste programy. Powodzonka 😄!

NASTĘPNY ARTYKUŁ: Typy danych w języku Java. Rodzaje przechowywanych danych

PODOBNE ARTYKUŁY