Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Następny temat jaki mam zapisany w kolejności to typy danych w Pythonie, czy też typy zmiennych. Każdy język programowania ma swoją własną "paletę" słów kluczowych, a my skupimy się na języku Python, który również i od tej strony został uproszczony, żeby nie stanowił komplikacji dla początkujących. Poznajcie się z podstawowymi typami danych, żeby wiedzieć co reprezentują i od czego to zależy.

CZYM SĄ TYPY DANYCH W PYTHONIE?

Zanim przejdę do wymieniania punkt po punkcie, zatrzymam Was na moment celem uzmysłowienia sobie czym jest typ danych. Typ danych to atrybut przekazujący informacje kompilatorowi, bądź interpreterowi (w zależności od języka) jaki rodzaj wartości może przyjmować dana zmienna. Każdy typ ma swoje słowo kluczowe i reprezentuje pewien zakres wartości wyrażony w bitach. Na przykład zmienna boolowska (logiczna) przyjmuje tylko jeden bit, gdyż jedyne wartości to "prawda" (1) i "fałsz" (0).

SILNA CZY SŁABA TYPIZACJA? A MOŻE COŚ JESZCZE?

Choć typy danych w Pythonie są elastycznie dostosowujące się do potrzeb, to można przypuszczać że język sam w sobie charakteryzuje się silną typizacją. Wynika to z tego, że Python nie dopuści do wykonania operacji budzących zastrzeżenia w ludzkim rozumowaniu. Na przykład nie będzie możliwe skonkatenowanie łańcucha z liczbą całkowitą, o czym była mowa podczas prezentowania operatorów. Z drugiej strony możemy zauważyć, że język nie będzie miał nic przeciwko temu, aby "przestawić" typ zmiennej z jednego na drugi za pomocą operatora przypisania. W tym języku jest to możliwe. Dodatkowo, w instrukcjach warunkowych istnieje ryzyko powstania problemu weryfikacji zgodności typów. Natomiast to nie ma nic wspólnego ze słabą typizacją. Sytuacja którą przytoczyłem charakteryzuje się typowaniem dynamicznym. Zatem, mówimy że jest to język o typowaniu silnym i dynamicznym.

JĘZYK MA TYLKO KILKA TYPÓW DANYCH

W Pythonie występuje zaledwie kilka typów danych mocno upraszczając ich rozległość. Natomiast trzeba wiedzieć, że inne języki programowania mają ich o wiele więcej. Dwaj "rekordziści" jacy przychodzą mi do głowy to język C i SQL. Tam znajdziecie po kilkadziesiąt typów, która część z nich się powtarza, jednak różni się zakresem wartości jakie może przyjąć zmienna. Na przykład w języku C znajdziecie typ "int" (liczba całkowita) przyjmujący 32 bity (jeśli program jest budowany na architekturze 32-bitowej). Z kolei "short" zwykle jest o połowę mniejszy w zakresie (16 bitów jeśli 32-bitowa architektura), a też pozwala na przechowywanie liczb całkowitych. Typy danych w Pythonie zostały ujednolicone i tu macie tylko jeden "int", jeden "float" i tak dalej :).

LISTA TYPÓW DANYCH

Teraz, gdy już wiemy o czym mowa, przedstawię Wam najbardziej podstawowe typy danych w Pythonie.

int

Reprezentacja liczby całkowitej. Każda zmienna przechowująca liczbę całkowitą zostanie "ewoluowana" do tego typu.

Typ danych "int" w Pythonie

Przypisanie zmiennej dowolnej liczby całkowitej powoduje nadanie typu "int" (typy danych w Pythonie są klasami).

float

Typ przeznaczony dla liczby zmiennoprzecinkowej. Jeżeli przypiszemy zmiennej dowolną liczbę z częścią ułamkową (nie ma znaczenia ile cyfr po przecinku), wtedy nadaje jej typ "float".

Typ danych "float" w Pythonie

Zmienna reprezentuje "float", jeśli została do niej przypisana dowolna liczba zmiennoprzecinkowa.

str

"str" przedstawia łańcuch znaków. Skrót pochodzi od słowa "string". Typ ten posiada każda zmienna której wyznaczy się łańcuch znaków do przechowania. Jak łatwo daje się zauważyć, wszystkie typy danych w Pythonie są pisane małymi literami (minuskułami).

Typ danych "str" w Pythonie

Każda zmienna której przypisuje się łańcuch znaków, jest typu "str".

bool

To jest zmienna logiczna mogąca przyjąć jedynie dwie wartości: "True" i "False" (zwróćcie uwagę na wielkie litery!). Jeżeli przypiszemy jedną z tych wartości, wówczas zmienna obejmuje logiczny typ danych.

Typ danych "bool" w Pythonie

Typ "bool" uzyskuje zmienna, która posiada wartość logiczną "True" lub "False".

Przy pomocy funkcji "type" możecie sobie bardzo łatwo sprawdzić jakiego obecnie typu jest wprowadzona do parametru zmienna, co obrazują powyższe obrazki.


To wszystko na ten temat. Typy danych w Pythonie nie kończą się tylko na tych czterech, więc nie przyzwyczajajcie się do tego, że występują tylko te podane powyżej :).

PODOBNE ARTYKUŁY