Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Drugi artykuł w dniu dzisiejszym poświęcony będzie znowu językowi C. Zamiast prezentowania kodu, zwrócę uwagę teraz na pewien słowniczek pojęć z nim związanych. Usłyszeliście na lekcji czy wykładzie jakiś termin, który wprawił Was w mocne zdezorientowanie? Mam nadzieję, że jeden z nich będzie przedstawiony tutaj, a Wasze kłopoty zostaną zażegnane. Przed Wami, spora terminologia języka C!

Logo języka C

Język C składa się z masowej terminologii, której część przewija się wśród nowszych języków. Niektóre z nich wypada znać, gdyż często się pojawiają w artykułach i na sprawdzianach.

Źródło: Wikimedia

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANA TERMINOLOGIA JĘZYKA C

Żeby nie było wątpliwości: to nie będzie cała encyklopedia pojęć bo nie chodzi o to, żeby jeden artykuł próbował zastąpić całą książkę o podobnej tematyce. Chcę tylko przytoczyć kilkanaście zjawisk czy znaków językowych, które widzimy dosyć często, a nie przyszło nam nigdy do głowy to, jak możemy je ubrać w słowa. Oto zbiór pojęć z którymi język C ma wiele wspólnego:

 • KOD STARTOWY
 • PLIK OBIEKTOWY
 • KOMPILACJA
 • KONSOLIDACJA
  • łączenie kodu startowego, napisanego kodu źródłowego oraz funkcji pochodzących z plików nagłówkowych w jeden plik wykonywalny
 • BŁĄD SKŁADNIOWY
  • rodzaj błędu charakteryzujący się zapisem niezgodnym z regułami jakimi rządzi się język C (np. niedomknięcie nawiasu przy wywołaniu funkcji lub brak średnika)
 • BŁĄD SEMANTYCZNY
  • rodzaj błędu, który nie narusza zasad języka C, natomiast polega on na nieprawidłowym działaniu programu (np. program miał policzyć pole trójkąta, a policzył jego obwód)
 • INSTRUKCJA
  • pojedyncze polecenie wydawane komputerowi (przeważnie zakończone średnikiem)
 • WYRAŻENIE
 • STAN PROGRAMU
  • zbiór wartości wszystkich zmiennych w danej chwili wykonywania programu
 • OBIEKT DANYCH
  • zaalokowane miejsce w pamięci
 • SKUTEK UBOCZNY
  • modyfikacja obiektu danych
 • PUNKT SEKWENCYJNY
  • moment, w którym wszystkie skutki uboczne zostały zakończone
 • SEKWENCJA STERUJĄCA
  • jeden ze znaków specjalnych poprzedzony backslashem (\)
  • język C oraz wiele innych dysponuje między innymi znakiem '\n' (przejście do nowego wiersza) oraz '\t' (tabulator poziomy)
 • INKREMENTACJA
 • DEKREMENTACJA
 • MODYFIKOWALNA L-WARTOŚĆ
 • R-WARTOŚĆ
  • wartość istniejąca jako stała, która występuje tylko w jednym miejscu w kodzie, a następnie jest usuwana z pamięci
 • PARAMETR (PARAMETR FORMALNY)
 • ARGUMENT (PARAMETR AKTUALNY)
 • OBCINANIE
  • "pozbycie się" części ułamkowej w momencie przypisywania wartości zmiennoprzecinkowej do zmiennej całkowitej (takich czynności dokonują języki słabej typizacji, tu jest cały artykuł o procesie obcinania)
 • FUNKCJA
  • podprogram wykonujący określone czynności mający na celu wydzielenie kodu źródłowego oraz wielokrotne powtórzenie tej samej czynności bez ponownego pisania; może zwracać wartość (tu jest cały artykuł o funkcjach)
 • PRZEKIEROWANIE
  • skierowanie danych wejściowych i wyjściowych innymi "kanałami"
 • STRUMIEŃ
  • przepływ danych, do którego przypisane jest źródło
 • PLIK
  • skończony obszar pamięci (ciąg bitów) przechowujący dane
 • RODATA (READ-ONLY DATA)
  • segment danych przeznaczony tylko do odczytu

Na tym się kończy artykuł, który miał jedynie na celu przybliżenie tych najważniejszych terminów jakimi kieruje się terminologia języka C. Starałem się to jakoś łatwo ubrać w słowa, aby definicja nie traciła znaczenia. Chcę jeszcze podkreślić, iż z upływem czasu powyższa lista może jeszcze urosnąć w celu uzupełnienia o dodatkowe słownictwo. Póki co, zostawiam to w takiej postaci.

PODOBNE ARTYKUŁY