Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Dzisiejszym artykułem jaki dla Was przygotowałem jest pętla "for" w języku Java - kolejny element programowania, bez którego nie można pisać już nawet nie profesjonalnego kodu źródłowego, ale nawet działającego i spełniającego swoje założenia! Zaraz zobaczysz co mi chodzi po ciągle zapracowanej głowie, wystarczy tylko żebyś przeszedł/przeszła do środka i wytłumaczę o co chodzi, jak się to stosuje i do jakich celów 😜!

WYJAŚNIAM DO CZEGO SŁUŻY PĘTLA "FOR" W JĘZYKU JAVA!

Nie będę ukrywać, tylko co najwyżej się powtarzać. Pętla jest jeszcze jednym zagadnieniem należącym do wiedzy podstawowej z zakresu programowania (bez znaczenia czy to Java, czy coś innego) 😳. Na początku trzeba wiedzieć, że pozwala ona na wykonywanie wskazanych przez nas instrukcji wielokrotnie. W zależności od tego, jaką pętlą będziemy się posługiwać, możemy zdecydować czy ma się coś powtarzać określoną liczbę razy, czy raczej ma lecieć w nieskończoność dopóki podany warunek nie zostanie spełniony. Oba sposoby da się zrealizować.

W tym materiale pochylimy się nad pętlą "for". Pętla "for" pasuje doskonale do tego pierwszego "stylu" wykonywania pętli, czyli wskazujemy jawnie ile razy ma się coś wykonać. Da się jej użyć do przypadku, kiedy ma przestać w momencie spełnienia warunku stosując niekonwencjonalny zapis, lecz dużo lepiej sięgnąć po pętlę "while" bądź "do while".

BUDOWA PĘTLI "FOR"

Żeby zacząć z Wami rozmawiać o tym, czym jest pętla "for" w języku Java, musimy poznać jej strukturę. Klasyczna postać pętli "for" wygląda zawsze tak:

for ([inicjacja]; [warunek wykonania]; [aktualizacja]) {
	// instrukcje
}

W nawiasach okrągłych zaraz po słowie kluczowym "for" (czyli nie może istnieć zmienna o takiej nazwie!), musza się znaleźć trzy części: inicjacja, warunek wykonania oraz aktualizacja. Muszą obowiązkowo być odgrodzone od siebie średnikiem!!! Kompilator potraktuje ich brak jak błąd składniowy i nie uruchomimy programu.

INICJACJA

W inicjacji podajemy zmienną, która będzie odpowiadać za przerwanie pętli w którymś momencie. Pamiętaj, że ta zmienna będzie występować tylko w obrębie instrukcji pętli, stąd nazywana jest zmienną iteracyjną od słowa "iteracja". Iteracja jest jednym z ważniejszych pojęć w programowaniu i oznacza ona powtórzenie, a konkretniej, powtórzenie wykonywania instrukcji w pętli. Zazwyczaj będzie to typ danych "int":

int i = 0;

lecz nie jest to konieczne. Może to być np. "float". Na pewno musi mieć jakąś wartość początkową, bez której nie ma mowy żeby pętla "for" w języku Java funkcjonowała prawidłowo. Nazwa jaką zwykle wstawiamy to jest "i" (mała literka 'i'), od słowa "index" ponieważ najczęściej używamy pętli "for" do operowania na tablicach (więcej szczegółów w osobnym artykule). Możemy się powoływać na wartość tej zmiennej w instrukcjach i na przykład podstawiać jako parametr do wywołania funkcji.

WARUNEK WYKONANIA

To jest druga część po inicjacji, w której umieszczamy warunek stosując operatory relacyjne. Aby miało ono sens, zwykle "wiążemy" je z wartością zmiennej iteracyjnej sprawdzając czy przekroczyła wskazany przez nas próg:

i < 10;

Prosty przykład - sprawdzanie za każdym razem czy zmienna "i" jest mniejsza od N (w tym przypadku to jest 10). Warunek wykonania kontroluje za którym razem przerwać pętlę, tak aby program mógł przejść do dalszych instrukcji.

AKTUALIZACJA

Trzecią i ostatnią częścią jest aktualizacja tej samej zmiennej iteracyjnej "i". Najczęściej zobaczycie poniższą postać:

i++

czyli inkrementację. Należy pamiętać, że to NIE JEST reguła i to, w którą stronę mamy modyfikować wartość (czy dodać, czy odjąć), zależy od warunku jaki wstawiliśmy w drugiej części. Trzeba zadać sobie pytanie: "w jaki sposób chcę modyfikować wartość zmiennej, tak żeby za którymś razem doszło do przerwania pętli?".

Kiedy warunek sprawdza czy wartość jest mniejsza, to jest jasne że trzeba stale dodawać, aż próg zostanie osiągnięty. I w drugą stronę - zmniejszamy gdy nasza zmienna przewyższa wskazany próg. Mam nadzieję, że rozumiesz. Musisz sam(a) dostrzec jak to ma być zaprogramowane, żeby pętla "for" w języku Java kiedyś przestała się wykonywać!

NIE TRZEBA ZAWSZE KORZYSTAĆ ZE WSZYSTKIEGO

Warto wiedzieć, że mimo faktu iż każdą z części musimy rozdzielić średnikiem (muszą być dokładnie dwa), to skorzystanie z ich wszystkich nie jest obligatoryjne. Możemy pominąć któryś fragment:

int i = 1;

for (; i <= 10; i++) {
	System.out.println(i);
}

i kompilator to "łyknie". Mamy prawo pominąć dwa:

int i = 1;

for (; i <= 10;) {
	System.out.println(i);
	i++;
}

a nawet wszystkie:

int i = 1;

for (;;) {
	System.out.println(i);
	i++;
}

lecz wtedy pętla zrobi się nieskończona, a tego już nie chcemy 🤣.

PO CO JA SIĘ TEGO UCZĘ?!

Przypomnę, że pętla "for" w języku Java umożliwia nam wykonywanie wielu tych samych instrukcji bez manualnego pisania. Dam przykład. Chcemy wypisać jakiś licznik 10 razy. Oto pierwszy sposób:

System.out.println(1);
System.out.println(2);
System.out.println(3);
System.out.println(4);
System.out.println(5);
System.out.println(6);
System.out.println(7);
System.out.println(8);
System.out.println(9);
System.out.println(10);

"Na piechotę". Bardzo średni, jak na przyszłego programistę 🤭. Teraz uwierz, że możesz zrealizować to samo kiedy tę serię instrukcji zastąpi pętla "for" w języku Java:

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
	System.out.println(i);
}

Mamy ten sam efekt, instrukcji o wiele mniej i sam zapis jest bardziej profesjonalny! Bądź świadom(a), że bez zastosowania pętli, zaprogramowanie czegoś w kółko dla przypadku, gdy nie wiemy ile razy coś musiałoby zostać wykonane, byłoby już niemożliwe! Właśnie po to jest Ci potrzebna ta wiedza 😆! Dam na zakończenie dzisiejszego artykułu przykład z tablicą i to koniec:

int[] numbers = new int[]{1, 2, 3, 4, 5};

for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
	System.out.println(i);
}

Pętla "for" wykona się tyle razy, ile elementów znajduje się w tablicy "numbers". I z tego też będziecie często korzystać 😉!

Pętla "for" w języku Java

Pętla "for" pozwala na wykonywanie wskazanych ciągów instrukcji wielokrotną liczbę razy, nawet gdy te same instrukcje zapiszemy tylko raz!


Sprawa zamknięta. Pętla "for" w języku Java przyda Ci się w sytuacjach wymagających wielokrotnego powtórzenia tych samych instrukcji. Nie trzeba pozjadać wszystkich rozumów na tym świecie, żeby pojąć potęgę tej konstrukcji 😄!

NASTĘPNY ARTYKUŁ: Pętla while w języku Java. Charakterystyka i zastosowania

PODOBNE ARTYKUŁY