Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Kontynuujemy dziś wątek z pętlami w języku Java i pokażę Ci czym się charakteryzuje pętla "do while". To będzie koniec opisywania o trzech najbardziej podstawowych konstrukcjach pętli, aczkolwiek to nie znaczy, że Java dysponuje tylko tymi. Na razie skupmy się na tym co jest, a potem przejdziemy do kolejnych wątków w przyszłości.

W JĘZYKU JAVA ISTNIEJE TEŻ PĘTLA "DO WHILE"...

...i ona w zasadzie funkcjonuje oraz wygląda podobnie do pętli "while", z kilkoma subtelnymi różnicami. Budowa jest taka:

do {

}
while ([warunek wykonania]);

Uczulam Was drodzy moi na średnik po nawiasie w wierszu "while"! Do tego jest nowe słowo kluczowe "do". Warunek wykonania jest taki sam. Jedyną różnicą jest kolejność jego sprawdzania! Otóż pętla "do while" NAJPIERW wykonuje zawarte instrukcje, a POTEM sprawdza warunek, zaś w pętli "while" najpierw jest sprawdzany warunek, a później wykonują się instrukcje (w przypadku gdy warunek zostanie spełniony).

Wypływa z tego jeden arcyważny wniosek, że pętla "do while" ZAWSZE wykona się przynajmniej jeden raz!!! Zapamiętaj to sobie na całe życie, czytelniku 🙂! Jeśli pojawią się trudności, to wystarczy spojrzeć na kolejność występowania słów kluczowych "do" i "while". "do" jest pierwsze, zatem pierwsze polecą instrukcje, a "while" jest później, zatem sprawdzenie warunku pojawi się później. Logiczne 😄!

JAKIEŚ ZASTOSOWANIA?

Teraz pozostaje pytanie kiedy i gdzie może nam się przydać taka pętla, która zawsze wykona swoje polecenia co najmniej jeden raz. Mało jest takich przykładów i stąd pętla "do while" jest rzadko używana w programowaniu, bo jest bardziej rozbudowana niż "while" i nie ma potrzeby tyle pisać w celu osiągnięcia tego samego efektu 😕.

Gdyby ktoś jednak zechciał przykładu na gorąco, to może nim być wyświetlenie dostępnych opcji do wyboru po naciśnięciu jakiegoś klawisza w stylu "Press 1 to start the game". Nie musimy wybierać żadnej z dostępnych opcji, a mimo tego takie menu powinno zostać wyświetlone. Kiedy gracz wybierze opcję, wtedy można sprawdzić warunek czy opcja została podana właściwie (zawiera wartość zgodną z którąkolwiek z opcji) i jeżeli nie jest OK, to wyświetla ponownie.

PRZYKŁAD KODU

Żeby udowodnić, że pętla "do while" w języku Java rzeczywiście się wykonuje przynajmniej jeden raz, nawet gdy warunek nie jest spełniony już od samego początku, poddajmy ją próbie prostym kodem źródłowym:

int i = 0;

do {
	System.out.println("Wykonuję instrukcje.");
}
while (i != 0);

Mamy zmienną iteracyjną wynoszącą 0 oraz warunek wykonania polegający na sprawdzeniu czy ta sama zmienna posiada wartość różną od zera. W pętli "while" oznaczałoby całkowite zignorowanie instrukcji do wykonania i przejście dalej, jednak tutaj pętla "do while" w języku Java "obleci" zawarte instrukcje przynajmniej ten jeden raz! W gruncie rzeczy to sprowadza się do takiej postaci:

do {
	System.out.println("Wykonuję instrukcje.");
}
while (false);

Dosłownie.

Pętla "do while" w języku Java

Pętla "do while" w języku Java, w odróżnieniu od pętli "while", daje gwarancję wykonania wszystkich instrukcji co najmniej jeden raz! Jest rzadko wykorzystywana z powodu małej liczby przypadków, w których jest potrzeba wykonania czegoś bezwarunkowo.


Temat zamknięty. Ze wszystkich pętli tej będziecie używać najrzadziej. Wyjaśniliśmy sobie czym jest pętla "for", pętla "while", teraz "do while". Została nam jeszcze pętla "rozszerzona" określana jako "foreach". Szczegóły w materiale wstawionym poniżej!

NASTĘPNY ARTYKUŁ: Pętla foreach w języku Java. Pętla rozszerzona

PODOBNE ARTYKUŁY