Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Następny artykuł na temat Pythona! Tym razem jednak będzie to łatwiejszy rozdział, gdyż dotyczy on funkcji matematycznych występujących we wbudowanym module "math". Aby uatrakcyjnić ten wpis i nie skończyć tylko na torpedowaniu Was nazwami funkcji :D, opowiem Wam dlaczego wyjątkowo tego modułu w postaci skryptu nie znajdziecie w całym zainstalowanym Pythonie! Moduł "math" w Pythonie istnieje tylko w zupełnie innej postaci! Zaciekawieni?

FUNKCJE MATEMATYCZNE W PYTHONIE...PO RAZ DRUGI???

O tym już pisałem jakiś czas temu w jednym z poprzednich artykułów. Po co do tego wracać? I w ogóle, po co to rozdzieliłem na dwa osobne wpisy?

Bardzo słusznie jeśli ktokolwiek z Was tak pomyślał. Istotnie, jest już wpis o tym samym, ale JEST powód dlaczego do tego wracam i dlaczego robię z tego osobny artykuł. Python posiada funkcje matematyczne podzielone na dwie części: znajdujące się w module "math" i nieznajdujące się w żadnym module! Tamten artykuł opisuje funkcje, do których nie dostawało się przez jakikolwiek moduł.

Teraz opiszę Wam niektóre funkcje matematyczne, które "siedzą" w module "math". Mam podejrzenie czemu tak zrobiono, ale o tym w ostatnim akapicie.

MODUŁ "MATH" W PYTHONIE RÓWNIEŻ POSIADA COŚ Z MATEMATYKI

Zanim skorzystamy z następujących funkcji, musimy wpierw zaimportować moduł, na przykład tak:

import math

Oto kilka funkcji, które możecie wykorzystać zaraz po zaimportowaniu wyżej wymienionego modułu:

pow()

Potęgowanie zmiennoprzecinkowe działające tak samo jak ekskluzywny dla tego języka operator potęgowania. Przyjmując dwa parametry formalne (podstawa i wykładnik), zwraca liczbę zmiennoprzecinkową jako liczba podniesiona do podanej potęgi.

Funkcja "pow" w module "math" w Pythonie Działanie funkcji "pow"

"pow" zwraca liczbę podaną w parametrach jako pierwszą podniesioną do potęgi zawartej w drugim parametrze.

sqrt()

"sqrt" zrobi za nas pierwiastek kwadratowy z podanej liczby. Po podaniu liczbowego parametru (czy "int", czy "float"), zwróci nam liczbę zmiennoprzecinkową, gdyż można wprowadzać takie argumenty, których wynikiem będzie liczba niewymierna np. 2 pierwiastki z 5.

Funkcja "sqrt" w module "math" w Pythonie Działanie funkcji "sqrt"

Pierwiastek kwadratowy otrzymujemy przy pomocy funkcji "sqrt".

sin()

Moduł "math" w Pythonie dysponuje jeszcze starą, dobrą trygonometrią. Oto "sin", jedna z najbardziej znanych funkcji trygonometrycznych, która zwraca sinus z podanego kąta w radianach. Jeżeli faworyzujecie wartości w kątach, musicie skorzystać z konwersji przy pomocy "radians" opisanej nieco niżej.

Funkcja "sin" w module "math" w Pythonie Działanie funkcji "sin"

"sin" zwraca sinus kąta podanego jako parametr formalny w radianach.

cos()

Na szybko zaprezentuję obliczanie cosinusa z kąta w radianach, czyli funkcja "cos". Działa tak samo, tylko...zwraca cosinus zamiast sinusa :).

Funkcja "cos" w module "math" w Pythonie Działanie funkcji "cos"

"cos" zwraca cosinus kąta podanego jako parametr formalny w radianach.

radians()

Funkcje trygonometryczne (cyklometryczne zresztą też) przyjmują parametry w radianach. Jeżeli jednak przywykliście do wyznaczania kątów w stopniach, bardzo przyda się Wam niniejsza funkcja o nazwie "radians". Przyjmuje kąt alfa w stopniach i zwraca Wam wartość przerobioną na radiany. Przypominam Wam, że 180° = π.

Funkcja "radians" w module "math" w Pythonie Działanie funkcji "radians"

Konwersja kąta w stopniach na radiany odbywa się poprzez funkcję "radians".

degrees()

Możecie bezkarnie wykonać operację w drugą stronę i przy użyciu funkcji "degrees", zamienić podane radiany na stopnie. Moduł "math" w Pythonie Wam to zapewni w 100%.

Funkcja "degrees" w module "math" w Pythonie Działanie funkcji "degrees"

Konwersja kąta w radianach na stopnie jest możliwa dzięki funkcji "degrees".

Po raz kolejny zaznaczam tak dla świętego spokoju, to nie są wszyściusieńkie funkcje matematyczne jakie udostępnia ten moduł. Tu znajdziecie cały spis funkcji.

MODUŁ "MATH" NIE WYSTĘPUJE W FORMIE SKRYPTOWEJ

A na koniec, wytłumaczę Wam dlaczego po zainstalowaniu Pythona, nie znajdziecie w żadnym katalogu opisywanego modułu (moim zdaniem). Moduł "math" w Pythonie występuje jako taki, ale nie w formie skryptu. Z dokumentacji można wyczytać, że definicje pochodzą ze standardu czystego języka C. A to może z kolei oznaczać, że zostały one ręcznie skompilowane i są traktowane jak biblioteka (ale nie ta w rozumieniu Pythona). Istnieje wiele teorii i podobnych informacji, aczkolwiek nie zamierzam ich powtarzać. Kieruję się w tej sytuacji własnymi spostrzeżeniami. Być może właśnie dlatego funkcje matematyczne zostały w taki sposób podzielone. Te pochodzące od języka C zostały "wrzucone" do modułu, a te dodane do Pythona już z samego siebie, dodano już na zewnątrz. To tylko moja teoria.


Tak się kończy druga część funkcji matematycznych w Pythonie.

PODOBNE ARTYKUŁY