Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Następna część przygód z językiem Java 😄! Sięgniemy teraz do metod matematycznych jakie nam zapewnia klasa "Math" w języku Java 😉! Klasa, zatem mamy do czynienia z metodami statycznymi 😯! Zapraszam!

CO KRYJE "MATH" W JĘZYKU JAVA?

"Math" składa się wyłącznie ze składowych dotyczących matematyki ✔️. Tam znajdziesz metodę do wyznaczania wartości bezwzględnej, wartości sinus z podanego kąta alfa w radianach, a także stałą wartość PI czyli słynne "trzy czternaście" 🤭. Podam parę przykładów, a w celu dokładnego zestawienia zachęcam już zajrzeć do dokumentacji, kolego/koleżanko 😀!

BEFORE WE BEGIN...

Przypomnę dla porządku. "Math" w języku Java nie pozwala na tworzenie instancji, zatem odwołujemy się do niej jedynie przez klasę wykorzystując statyczność:

Math.[metoda]();
Math.[stała];

To jest największa użyteczność przy wykorzystywaniu metod, które mają jedynie coś wyznaczyć i zwrócić wynik 👍. Możesz się na nie powołać z każdego miejsca w kodzie źródłowym.

POZNAJ PARĘ METOD

Przechodzimy do ukazania przykładowych metod jakie znajdziesz w "Math" w języku Java ⭐.

ABS

Wartość bezwzględna i wszystko jasne:

int i = Math.abs(-5);

Jeżeli wartość jest ujemna, zwraca dodatnią. Kiedy dodatnia, zwraca dodatnią 🙂.

MIN

Metoda "min" zwróci Ci mniejszą z dwóch liczb:

int i = Math.min(89, -7);

Zawiera przeciążone wersje dla niektórych liczbowych typów danych. W Javie jest o tyle taka lipa, że nie można dodawać nieregularnej liczby parametrów tzn. nie możesz sobie porównywać wielu wartości wymieniając je po przecinku. Wtedy musisz to zrobić w sposób tradycyjny...

MAX

"max" działa podobnie jak poprzednik, z tym że teraz bierze pod uwagę najwyższą wartość spośród dwóch:

int i = Math.max(2, 200);

Tutaj też występują przeciążenia tej samej metody dla typów "long", "float" oraz "double.

POW

Kiedy potrzebujesz podnieść jakąś liczbę do potęgi N, sięgnij po metodę "pow":

double d = Math.pow(2.5, 7);

Za pierwszy parametr podajesz podstawę potęgi (czyli liczbę, która ma być potęgowana), a drugim ma być sama potęga. Zwracam uwagę na użyty tutaj typ "double"!

ROUND

Nic innego, jak zaokrąglanie liczby, tylko takie "prawdziwe", a nie obcinanie:

int i = Math.round(75.6f);

Wynikiem będzie 76, ponieważ część ułamkowa jest większa od 0,5. Tu jest mały zgrzyt co do typów danych:

  • jeżeli podstawiasz do typu "int", to typ parametru musi być "float",
  • jeżeli podstawiasz do typu "long", to typ parametru musi być "double".

Taka mała pułapeczka 😛.

Klasa "Math" w języku Java

Klasa "Math" w języku Java składa się z pokaźnej liczby gotowych statycznych metod i stałych, które dotyczą operacji matematycznych.


Więcej przykładów podawać nie trzeba. Od pękających w szwach szczegółów masz dokumentację, a nie artykuł skromnego człowieka, który tylko chce dużo osiągnąć w życiu 😉.

PODOBNE ARTYKUŁY