Moim zdaniem starczy już tych wykładów o samym tworzeniu gier. Język C też już wyczerpałem aż nadto, zatem wrócę do Javy i opiszę bardziej podstawowe rzeczy. Na przykład czym jest konstruktor w Java. Co to jest. Co on robi. Jak go zdefiniować. Na tym się dzisiaj skupimy.

KONSTRUKTOR W JAVA - DEFINICJA

Gdyby ktoś się upierał przy pytaniu "CO to jest konstruktor?", odpowiedzcie, że jest to specjalna metoda tworząca kopię danej klasy czyli obiekt. Ważne jest również rozróżnianie jednego od drugiego. Klasa to szablon obiektu, obiekt to kopia klasy. Nie będę pisał co dokładnie dzieje się "pod maską" kompilatora, wspomnę jedynie, że dochodzi do zaalokowania odpowiedniego miejsca w pamięci, a sam obiekt w Javie później "znika" bez konieczności ręcznego zwalniania pamięci w wyniku działania "odśmiecacza pamięci".

Zaglądając do kodu źródłowego, konstruktor w Java rozpoznaje się poprzez dwa zapisy. Pierwszy z nich osadzony jest w danej klasie i wygląda tak:

public class Example
{
	// konstruktor w Java
	public Example()
	{
		// instrukcje
	}
}

a drugi zapis odgrywa rolę wywołania konstruktora w celu utworzenia obiektu bazującego na tej klasie i wygląda on tak:

Example e = new Example();

Konstruktor w Java stanowi podstawę w rozumieniu paradygmatu obiektowego. Jak każda inna metoda, on sam również może posiadać parametry formalne, które przydają się do inicjowania danych składowych. Ponadto, można przeciążać konstruktory czyli utworzyć kilka w jednej klasie różniących się parametrami. Warto jeszcze wspomnieć, że można uniknąć tworzenia własnych konstruktorów. Wówczas kompilator dodaje go automatycznie, a nowo wygenerowany konstruktor jest bezparametrowy (określany jest jako "domyślny").

PRZYKŁAD KODU ŹRÓDŁOWEGO

Tęsknicie za okienkami z kodem? Mam dla Was kolejne. Oto przykład programu wykorzystującego konstruktor w Java. Posiada on dwie klasy: uruchomieniową "Main" oraz "Example" służącą za przykład:

  • KLASA "Main"
public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		Example a = new Example();
		Example b = new Example(15);
	}
}
  • KLASA "Example"
public class Example
{
	public Example()
	{
		System.out.println("Wypisuję tekst poprzez wyraźne polecenie konstruktora.");
	}

	public Example(int n)
	{
		System.out.println("Kazano mi, abym wyświetlił liczbę " + n);
	}
}

Jeśli coś już kapujecie, to wystarczy się dobrze przyjrzeć jak działa konstruktor w Java. Jeżeli jednak macie problemy i stykacie się z tym po raz pierwszy, wiem z własnego doświadczenia, że jest to impuls do tego, aby się pofatygować, skopiować to sobie i skompilować. Decyzja należy do Was.


Spodziewajcie się teraz więcej artykułów o Javie bo na chwilę obecną o języku C niewiele więcej mogę napisać, a porady odnośnie tworzenia gier można wymieniać bez końca.

PODOBNE ARTYKUŁY