Drugi artykuł w dniu dzisiejszym poświęcony będzie znowu językowi C. Zamiast prezentowania kodu, zwrócę uwagę teraz na pewien słowniczek pojęć z nim związanych. Usłyszeliście na lekcji czy wykładzie jakiś termin, który wprawił Was w mocne zdezorientowanie? Mam nadzieję, że jeden z nich będzie przedstawiony tutaj, a Wasze kłopoty zostaną zażegnane. Przed Wami, język C i spora garść terminologii!

Język C

Język C składa się z masowej terminologii, której część przewija się wśród nowszych języków. Niektóre z nich wypada znać, gdyż często się pojawiają w artykułach i na sprawdzianach.

JĘZYK C. TERMINOLOGIA

Żeby nie było wątpliwości: to nie będzie cała encyklopedia pojęć bo nie chodzi o to, żeby jeden artykuł próbował zastąpić całą książkę o podobnej tematyce. Chcę tylko przytoczyć kilkanaście zjawisk czy znaków językowych, które widzimy dosyć często, a nie przyszło nam nigdy do głowy to, jak możemy je ubrać w słowa. Oto zbiór pojęć z którymi język C ma wiele wspólnego:

 • KOD STARTOWY
 • PLIK OBIEKTOWY
 • KOMPILACJA
  • dokonywanie tłumaczenia kodu źródłowego zrozumiałego dla człowieka na język maszynowy zrozumiały dla komputera
 • KONSOLIDACJA
  • łączenie kodu startowego, napisanego kodu źródłowego oraz funkcji pochodzących z plików nagłówkowych w jeden plik wykonywalny
 • BŁĄD SKŁADNIOWY
  • rodzaj błędu charakteryzujący się zapisem niezgodnym z regułami jakimi rządzi się język C (np. niedomknięcie nawiasu przy wywołaniu funkcji, brak średnika)
 • BŁĄD SEMANTYCZNY
  • rodzaj błędu, który nie narusza zasad języka C, natomiast polega on na nieprawidłowym działaniu programu (np. program miał policzyć pole trójkąta, a policzył jego obwód)
 • INSTRUKCJA
  • pojedyncze polecenie wydawane komputerowi (przeważnie zakończone średnikiem)
 • WYRAŻENIE
 • STAN PROGRAMU
  • zbiór wartości wszystkich zmiennych w danej chwili wykonywania programu
 • OBIEKT DANYCH
  • zaalokowane miejsce w pamięci
 • SKUTEK UBOCZNY
  • modyfikacja obiektu danych
 • PUNKT SEKWENCYJNY
  • moment, w którym wszystkie skutki uboczne zostały zakończone
 • SEKWENCJA STERUJĄCA
  • jeden ze znaków specjalnych poprzedzony backslashem (\)
  • język C oraz wiele innych dysponuje między innymi znakiem '\n' (przejście do nowego wiersza) oraz '\t' (tabulator poziomy)
 • INKREMENTACJA
  • zwiększenie liczbowej wartości zmiennej dokładnie o 1
 • DEKREMENTACJA
  • zmniejszenie liczbowej wartości zmiennej dokładnie o 1
 • MODYFIKOWALNA L-WARTOŚĆ
  • nazwa identyfikująca zaalokowane miejsce w pamięci (obiekt danych)
 • R-WARTOŚĆ
  • wartość istniejąca jako stała, która występuje tylko w jednym miejscu w kodzie, a następnie jest usuwana z pamięci
 • PARAMETR (PARAMETR FORMALNY)
  • zmienna lokalna występująca w ciele danej funkcji
 • ARGUMENT (PARAMETR AKTUALNY)
  • zmienna lub stała wartość wprowadzana do funkcji w odpowiednie miejsce
 • OBCINANIE
  • "pozbycie się" części ułamkowej w momencie przypisywania wartości zmiennoprzecinkowej do zmiennej całkowitej (takich czynności dokonują języki słabej typizacji)
 • FUNKCJA
  • podprogram wykonujący określone czynności mający na celu wydzielenie kodu źródłowego oraz wielokrotne powtórzenie tej samej czynności bez ponownego pisania; może zwracać wartość
 • PRZEKIEROWANIE
  • skierowanie danych wejściowych i wyjściowych innymi "kanałami"
 • STRUMIEŃ
  • przepływ danych, do którego przypisane jest źródło
 • PLIK
  • skończony obszar pamięci przechowujący dane
 • RODATA (READ-ONLY DATA)
  • segment danych przeznaczony tylko do odczytu

Na tym się kończy artykuł, który miał jedynie na celu przybliżenie tych najważniejszych terminów. Starałem się to jakoś łatwo ubrać w słowa, aby definicja nie traciła znaczenia. Chcę jeszcze podkreślić, iż z upływem czasu powyższa lista może jeszcze urosnąć w celu uzupełnienia o dodatkowe słownictwo. Póki co, zostawiam to w takiej postaci.

PODOBNE ARTYKUŁY