Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Otwieram uroczyście następny dział wiedzy o "CSharpie" jakim będzie zapoznawanie się z procedurą obsługi plików w szerokim tego słowa znaczeniu :)! Za każdym razem będzie naprzemienna prezentacja. Najpierw parę słów o konstrukcji jaka występuje "w rolach głównych", następnie lista właściwości i metod, a potem zastosowanie i użycie. Pierwsza w kolejce jest klasa "FileSystemInfo" w języku C# i korzystanie z funkcji mogących wyświetlić detale o wskazanym pliku!

"FILEINFOSYSTEM" W JĘZYKU C# POWIE CI WIĘCEJ O WSKAZANYM PLIKU!

Detale jakie może nam pokazać "FileSystemInfo" to takie wpisy jak data modyfikacji, pełna ścieżka dostępu i tego typu rzeczy jakie zwykle wyświetlamy po otwarciu okna "Właściwości", zaznaczając uprzednio plik prawym przyciskiem myszy (mowa o systemie Windows, oczywiście). Kto Wam powiedział, że nie możemy dowiedzieć się czegoś więcej o pliku bezpośrednio od programu jaki napiszemy w C# :D? Ależ możemy!

WŁAŚCIWOŚCI KLASY "FILEINFOSYSTEM"

Dowiedzmy się najpierw jakie występują właściwości klasy "FileSystemInfo" w języku C#. Oto pełne zestawienie:

NAZWA ZNACZENIE MODYFIKOWALNA
Attributes Pobranie lub ustawienie atrybutów pliku tak
CreationTime Pobranie lub ustawienie daty utworzenia pliku
CreationTimeUtc Pobranie lub ustawienie daty utworzenia pliku w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC)
Exists Ustalenie czy plik o podanej ścieżce istnieje nie
Extension Pobranie rozszerzenia pliku, w tym także kropkę ('.')
FullName Pobranie pełnej ścieżki do pliku
LastAccessTime Pobranie lub ustawienie daty ostatniego uzyskania dostępu do pliku tak
LastAccessTimeUtc Pobranie lub ustawienie daty ostatniego uzyskania dostępu do pliku w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC)
LastWriteTime Pobranie lub ustawienie daty ostatniego zapisu do pliku
LastWriteTimeUtc Pobranie lub ustawienie daty ostatniego zapisu do pliku w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC)
Name Pobranie nazwy pliku nie

METODY KLASY "FILEINFOSYSTEM"

A tak wygląda sprawa z niektórymi metodami klasy "FileSystemInfo" w języku C#:

NAZWA ZNACZENIE
Delete Usuwanie pliku lub katalogu
GetType Zwrócenie typu obiektu
Refresh Odświeżenie pliku

PRZYKŁAD KODU ŹRÓDŁOWEGO...CHYBA JEDNAK NIE

Tu jest mały problem. "FileSystemInfo" to klasa abstrakcyjna, a jak niektórzy z Was mogą wiedzieć, jest to klasa zbyt ogólna, żeby był sens tworzyć na jej podstawie obiekty. W związku z tym, tworzenie instancji w oparciu o nią jest zabronione. Z tego względu przykład użycia mogę zaprezentować dopiero na klasach potomnych, które zostaną omówione jako kolejne tematy. Mianowicie "FileInfo" oraz "DirectoryInfo" (czyli podział na obsługę plików i katalogów). Cierpliwości proszę :D!

Klasa "FileSystemInfo" w języku C#

Klasa abstrakcyjna będąca "szkieletem" dla klas służących do obsługiwania plików to "FileSystemInfo" w języku C#.


Ponieważ wyjątkowo wyszły nici z przykładowego kodu, urywam niniejszy temat i kontynuację zostawiam na następną część, która siłą rzeczy będzie stanowiła rozwinięcie wątku.

PODOBNE ARTYKUŁY