Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

JavaScriptu dalszy ciąg. Wykonamy pierwszy krok w stronę definiowania zmiennych. Będziemy to nazywać umownie zmiennymi, bo słowo "const" w języku JavaScript tworzy stałą. Chodzić będzie tylko o korzystanie z miejsca w pamięci do dalszych operacji. Zapoznacie się ze składnią i jakie zasady dotyczą takiej stałej.

TWORZENIE STAŁYCH PRZY UŻYCIU "CONST" W JĘZYKU JAVASCRIPT

Jedną z metod definiowania wartości w jednym miejscu w celu skorzystania z niej w innym miejscu (lub w wielu miejscach) jest użycie słówka "const" do utworzenia stałej, która będzie przechowywać specyficzną wartość. Stała oznacza, że raz przypisanej wartości nie będzie można zmienić przez całe działanie programu, w przeciwieństwie do zmiennej, która jest opisana w następnym artykule. Zatrzymam Was na dłużej przy podpunkcie dotyczącym zasady składniowej co do tworzenia stałych.

DEFINICJA STAŁEJ

JavaScript jest jednym z tych języków, który mocno wyręcza programistę od ścisłej definicji typu danych. Robi to w taki sposób, że nie musimy podawać dokładnego typu zmiennej, tak jak ma to miejsce chociażby w języku C# (tzw. silna typizacja), choć i tak nie ma w tym niczego strasznego w moim odczuciu :). Tak czy owak, stawiamy słowo kluczowe "const" w języku JavaScript, a zaraz po nim nazwę (obowiązują pewne zasady, które wypisuję na samym końcu tego artykułu), znak przypisania i po nim umieszczamy jakąś wartość np. liczbową:

const x = 56;

Średnik to już wedle uznania w tym języku, przy czym nalegam żeby go stosować.

ZASADY I ZALECENIA NADAWANIA NAZWY ZMIENNEJ / STAŁEJ

Zanim się rozstaniemy, zaprezentuję jakie występują zasady w nadawaniu nazw stałym (i zmiennym), jak również osobiste zalecenia. Zasady co do "const" w języku JavaScript (i "let") są takie:

  • nazwa nie może zaczynać się od cyfry; może się pojawić dopiero od drugiego znaku
  • nazwa nie może zawierać spacji (jeśli chcemy odseparować słowa, można użyć "podłogi")

A tak brzmią moje osobiste rekomendacje w sprawie trzymania się konwencji nazewniczej:

  • stosować zapis "camelCase", czyli pierwsze słowo zawsze pisane małą literą, a każde kolejne ma się zaczynać wielką, aby wyraźnie było widać początek
  • stosować nazwy anglojęzyczne
Słowo kluczowe "const" w języku JavaScript

Słowo kluczowe "const" to droga do definiowania stałych wartości. Stałych, czyli całkowicie odpornych na modyfikacje przez całe działanie aplikacji.


O samym "const" w języku JavaScript napisałem już co najważniejsze. Od razu polecimy z drugim słówkiem przeznaczonym do przechowywania wartości, "let", już w kolejnym materiale!

PODOBNE ARTYKUŁY